Publisert av: janpetrus | november 7, 2019

Bokpresentasjon / LESER-GUIDE – ( artikkel 2 )


I Naturkatedralen er budskapet skrevet i stein, med himmelen som tak og naturen som altertavle. – Tenn et lys og la noe skje … ” ( side 8 )

”Naturkatedralen taler til urkreftene og våre skjulte kilder. – Solen står i en spesiell vinkel i forhold til landskapet, og stein-sirklene fra steinalderen skaper noen helt utrolige vibrasjoner.” ( side 12 )

«Vi ble begeistret for settingen, åpenheten, stedet – hvor alt er uten grenser – hvor mitt religiøse indre kan få være helt fritt.» ( side 14 )

«Inngangsportalen er som et kapell i seg selv, med den besøkende som hovedtema…» ( side 22 )

«Budskapet i Naturkatedralen er rikt og sterkt. Fokus skifter mellom årstidene, som en dialog mellom form og situasjon, vinter og vår, sommer og høst, livet og døden» ( side 24 )

«I en liten steinblokk har den ukjente kunstneren, hugget fire skikkelser som fire stadier i en utviklingsprosess» ( side 30 )

«Skapertroen forteller at når vi tror at alt henger sammen kan ikke noe endres uten følger for resten». ( side 32 )

«Jeg opplever: Livet drives av lengsler, bevegelse og uro. Det å stoppe opp og bare være, blir som himmelske sekunder i en strøm av begivenheter» ( side 37 )

«Å finne veien som pilegrim, kan bli å se og oppleve noe av Guds Rike, allerede nå, men ennå ikke.»

«Sinai-kapellet på Sangefjell er en liten attraksjon som skaper en bro av nysgjerrighet for hellige fjell». ( side 42 )

«All erfaring sier: Når noe går ut, så kommer alltid noe annet inn. – Her må noen vende om så ikke arven fra steintavlene forvitrer, mens vi lever.»-s 44

«I Korskapellet ser vi et enkelt kors i oliventre fra Jerusalem festet på en isskurt stein fra Rødungen. En flis av Det Hellige, på et norskt fjell.» side 54

«Ånd må fylles med ånd, ellers blir tomheten fylt med ny tro og nye verdier». Side 56

«Få opplevelser er sterkere enn vår egen fødsel. Ingen erfaring er mer universiell enn at vi alle er født av en kvinne!» side 60

« .. like under vannflaten fant jeg et rustens kjerrehjul som jeg fisket opp på land og tørket i sola.» – side 66

«Personlig leter jeg etter den sanne Gud bak bildene og de ulike projeksjonene av det usynlige. Jeg tenker at å finne Gud er å møte meg selv.» – side 70

BEGYNNELSEN …

«våre gudsbilder er ikke bildet av Gud, men historisk sett – bare inntrykk og opplevelser om Gud.» – side 71

«Problemet er bare at som i alle andre bilder, er våre og Bibelens modeller ikke sannheten i seg selv, men bare ulike fasetter av den sannheten vi søker. – side 72

«Midt i en av livets store motbakker var selvtilliten nedslitt, energien uttømt og kreativiteten fullstendig flat. Jeg trengte å være alene. Jeg trengte påfyll ..» side 73

«For meg forteller høyalter-korset i Naturkatedralen om vår dobbelte natur. Til våre sterkeste sider, hører alltid en tilsvarende skyggeside..» side 76

«Ondskapen er frihetens pris. For meg er svaret like enkelt som logisk» – side 78

«Frihetens pris blir ondskapens mulighet. Dette er budskapet fra det dobbelte korset» – side 80

«Kunstnerisk uttrykkes Kristus som Herre / Seierherre – ved det tomme korset som forteller om Kristi oppstandelse og seier over døden» – side 83

«Kristus som dommer er på den ene siden ett av de svakeste gudsbildene vi kjenner, mens det på den andre siden er ett av de sterkeste maktmidlene for tilpasning og underordning» – side 85

«Litt forenklet kan vi si at Kristus som frigjører har hatt større betydning og innflytelse utenfor kirkens rom, enn i kirken selv. – side 87

«For om Kristus lever i meg, trenger jeg kanskje ingen kirke og ikke noe presteskap for å kjenne Gud? – I stedet blir veien til Guds ubetingede kjærlighet veien til oss selv. – side 89

«det kristne frelses begrepet sier noe vesentlig om vår egen begrensning. – Av oss selv kan vi verken bli fullkomne eller frigjort fra det livet vi kjenner. – for meg er det dette livet handler om,» – side 91

«Psykologisk kan vi si at bildet av Gud som Far tilhører en annen tid enn vår. – Sosiologisk kan vi nesten snakke omat vår samtids mange alenefamilier bare illustrerer Guds fravær i en sekularisert verden.» – side 93

«Psykologisk appellerer gudsbildet av Kristus som tjener, til hjelperen i oss alle. Vi gjør ikke gode ting fordi vi er snille, men fordi det gjør oss godt å gjøre andre godt.» – side 94

«Personlig opplever jeg Kristus som Hyrde, som litt av min forventning til velferdsstaten. I begge tilfelle speiles verdiene i sinnelaget bak handlingen. – side 97

«5 etappe er honnør-strekket i vår lille pilegrims vandring. Nå åpner fjellet og verden seg. Du er velsignet og til velsignelse.» – side 110

«Påskeukens drama er naturens og lysets og livets uendelige historie om det eneste livet vi kjenner og er bestemt til å leve.» – side 118

«Vår skjebne er bestemt. Vår oppgave er å bli det vi er. « Ef. 2,10 – side 129

«Regnet velsignet alt og alle med sine byger av vann. Alt var klart for biskopens velsignelse. – side 148

 

Publisert av: janpetrus | oktober 20, 2019

Fra en bokpresentasjon – ( artikkel 1 )


«Flott om bakgrunnen og historien til Naturkatedralen, men boka er noe langt mer: Den fremstår som en personlig bok med teologiske betraktninger over mange emner! Og den er forfatterens manifest og vitnesbyrd. – Jeg kommer til å bruke boka både som historiebok og til refleksjon over symbolikken og bruken av Naturkatedralen.» – Ingvar Lyche / hytteeier på Sangefjell / Bestill på SMS ( 93 21 70 91 )

Bestill og kjøp : «KATEDRALBOKA»

”Herlig format for en gavebok, fin kvalitet på papir og foto. I utgangspunktet en bok som burde appellere til mange med hytter eller tilknytning til Sangefjell og øvre Hallingdal , så sant de ikke har berøringsangst i forhold til religiøsitet og livets mysterier.” / Torbjørn Egenberg  

164 sider. Rikt illustrert. – Fritt tilsendt Kr. 299,- Bestilles på SMS / Vipps: 93 21 70 91 eller: post@naturkatedralen.no

FORORD til annen utgave:

Boka om Naturkatedralen                                                                                forteller om Høyalteret og                                                                                      mine verdier og mine visjoner og
mitt liv og min tro. Noen til undring og mange til glede. Som forfatter, teolog og «katedral-arkitekt» har jeg ønsket å skape et møte mellom leseren og mine tanker og forestillinger om symbolene og historiene, i Historien om Naturens Katedral på Sangefjell.

 • Det vi omgir oss med er ofte speilbilder av sterke trekk i vår egen personlighet.
 • Det vi er glad i bekrefter alltid sider av oss selv som er umistelig for egen utvikling og vekst.
 • Naturkatedralen er et slikt sted. 

HER FINNER DU NATURKATEDRALEN ..

Publisert av: janpetrus | juli 30, 2016

DIALOG som teologi og politikk.


http://www.SGL-ledelse.com: Radikal Islam tilbyr martyrdøden som en snarvei til Allah og Paradiset, hevder:

image

JEG TROR hun har helt rett. Derfor må «Dialog-teologi» inn i alle kirker i multikulturelle lokalsamfunn, slik som langbordet i Nidarosdomen inviterer til. –  Dette er det beste og enkleste og mest synlige initiativet jeg har sett.

Dialogen må ut av de eksklusive rom og ned på kirkegulvet, så fort som mulig … Radikal Islam må bekjempes av sine egne, men de trenger hjelp til å forstå spillereglene i våre vest-europeiske samfunn, og til å bli bevisst sitt eget ansvar for å bo og leve akkurat her.

FØRST når den tause majoritet tar ansvar, kan Europa overleve … / jph

image

 

Publisert av: janpetrus | juni 9, 2016

EU og norske helsetjenester


AKTUELT / OPPLEVELSER: www.SGL-ledelse.com

Kart P+Sp

Sydenpensjonist på fulltid kan by på overraskelser ..

DET NYE EUROPA åpner for mange muligheter. – For egen del har jeg blitt heltids syden pensjonist i Portugal, for å få til en familiegjenforening i et kompromiss mellom Brasil og Norge. Det har bydd på noen overraskelser og mange spennende utfordringer. Men det meste har gått utrolig greit. – Nå skal jeg formidle en viktig erfaring fra mine første uker.

SKOLEGANG for familiens 15-åring førte til at den norske utenlands kvoten på 180 turist døgn pr. år, ble i minste laget. Jeg søkte derfor om utflytting til Portugal og frivillig medlemskap i NAV Internasjonal. Det gikk fint. Gjennom vedtak ble jeg innvilget medlemskap mot 8,2 % medlemsavgift av skattbar inntekt. Til gjengjeld måtte jeg regne med å skatte fullt ut til Norge i de fire første årene. – Greit nok. Medlemskap i Velferds Norge er gull verdt i internasjonal sammenheng.

SÅ KOM EU og blandet seg inn i vår norske solidaritetstankegang. Fra 1.mars 2016 ble det frivillige medlemskap i NAV for meg og alle

Lisboa+jph

Med Blått kort i Lisboa

andre annullert, for å sitere NAV-brevet. Dobbel sikring var ikke lenger tillatt og som norsk i Portugal får man bare rett til de offentlige helsetjenester på linje med portugiserne.

Baksiden er at tilbudet er halvprivatisert, og forutsetter helseforsikring i tillegg til det blå EU-helsekortet. En slik helseforsikring vil imidlertid nesten ingen gi deg om du er 70 år og pensjonist. Slik ble flyttingen begynnelsen til en russisk rullet mht helseutgifter. – Redningen synes å være de to internasjonale forsikringsselskapene ( BUBA og CIGNA )som ønsker alle velkommen. For meg og min familie ble tilbudet på Euro 1200 pr. måned, eller ca. NOK 150 000 pr. år.

Nå lurer vi på om skatteavtalen mellom Norge og Portugal vil gi oss skattefradrag i Norge, for å kjøpe en slik forsikring? – I mellomtiden gjelder det å holde seg frisk … / jph

solseng

Publisert av: janpetrus | juni 3, 2016

DET NYE EUROPA – og Portugal


Portugal er en kystnasjon som Norge ..

 

AKTUELT / PERSONLIG: http://www.SGL-ledelse.com

KofferterVI har flyttet med fem kofferter, livslyst og pågangsmot til Portugal. Landet som ligger i Europas sydvestre hjørne, og som sammen med Spania utgjør  Den iberiske halvøy. – På kartet er det portugisiske fastlandet formet omtrent som et rektangel, med Atlanterhavet i vest og syd og Spania i nord og øst.

KYSTLINJEN mot Atlanterhavet er ifølge Wikipedia 837 km lang, mens nordgrensen og øst grensen mot Spania er henholdsvis 336 og 839 km. Inkludert Asorene og Madeira har Portugal et areal på 92 080 km². og rommer omkring 10 millioner innbyggere. hvorav ca. 75 000 brasilianere.

VestkappDET portugisiske fastlandets vestligste punkt er Kapp Roca38°47′N 9°30′V, og ligger bare en kort kjøretur fra Cascais utenfor Lisboa. Det er her vi har valt å flytte fra Natal og Ponta Negra, til det nærmeste punktet på det europeiske fastlandet i retning Brasil og hjemlandet til Marilene og Paul. På den andre siden av Atlanterhavet står byen vi forlot, og fire timers flytur nordover venter Oslo som vi kanskje er på vei til.

MEN først skal vi godkjennes som Europeere for å få lov til å bo og leve sammen som en familie hele året. Det betyr dokumentasjon og papirer, møter og stempler, i en logisk rekkefølge som må følges nøyaktig for ikke å komme bakerst i køen av illegale emigranter.  Vi skjønner at det må være slik, men det er likevel underlig å føle flyktning byråkratiet på kroppen steg for steg. Nå er jeg registrert og godkjent sammen med Paul, mens Marilene søker om familiegjenforening med oss.

VI vet at det vil gå bra. Vi har papirene, pengene og hjelperne for å få det til, men kjenner samtidig på ydmykheten ved å EU-godkjenningen som føles uoppnåelig for millioner andre.

I UKENE som kommer skal jeg fortelle om møtet med landet som få kjenner og enda færre har besøkt. Førsteinntrykket er hjertelig. Sjelden har vi møtt så hjelpsomme folk. Noen har skjønt at vi er helt ukjente og helt alene – og hjelper oss. Det oppleves fantastisk!

 

 

Publisert av: janpetrus | mai 20, 2016

17.mai og Det NYE NORGE


AKTUELT/ http://www.SGL-ledelse.com:

JEG stod med tårer i øynene øverst i Karl Johansgate i Oslo og så tusener på tusener av barn og ungdom på vei til Slottet i sin fineste stas og med norske flagg. – «Bildene» som toget forbi var så annerledes enn for noen knappe år siden. Da var det meste etnisk norsk, norsk og norsk.

var alt annerledes. Jeg stod der selv med norske flagg og ropte hurra, hurra med med min afromaerikanske Marilene og hennes sønn, mens barn i alle regnbuens farger og klesdrakter smilte og vinket og «toget» bevisst og bestemt mot Slott og Konge, Nasjonalsang og hyllest til norske verdier, norske tradisjoner og norsk stolthet. – Alt for å bekrefte: «Vi er en nasjon vi med ….

JEG så etter mine barnebarn med asiatiske trekk og min lille store familie som var ute i sin fineste stas. – Sola skinte og vi følte oss selv som brobyggere mellom det som var og det som kommer …

IMG_3328.JPGFOR VELDIG MYE er i endring.

17.mai-togene landet rundt forteller om mangfoldet som presser seg frem, landet rundt. Flyktningestrømmen er en folkevandring det blir umulig å stanse. Vi må leve med dem som kommer, likesom de må leve med oss. 17.mai forteller om dette på sin naive, stolte og fargerike måte. Integrering blir mere enn en floskel. Integrering blir til virkelighet, under norske flagg, skinnende barneøyne og feststemte foreldre. 17.mai forteller om Det Nye Norge. – Jeg er stolt over det som skjer … / jph


 

Kommentar / FaceBook:  INGEBJØRG:

Ja, det var herlig å se hvor naturlig det var for alle barn uansett hudfarge å gå i 17.toget, glade og stolte med det norske flagget! I tillegg var det også flere ikke etnisk norske foresatte som fulgte barna enn jeg har sett før. Synet av dette mangfoldet var så sterkt at tårene rant stadig❤️

Publisert av: janpetrus | april 3, 2016

Welcome to: SGL-ledelse.com


IMG_1339.jpg

Guidence to your winner team : http://www.SGL-ledelse.com

Publisert av: janpetrus | april 1, 2016

Alder og Reiseforsikringer ( artk. 5


ER VÅRE REISEFORSIKRINGER GAMMELDAGSE?

IMG_1311.jpgAKTUELT/MyBestJourneys: www.SGL-ledelse.com

BLOGGINNLEGGENE denne uken har satt fokus på Alder og Reiseforsikringer ved å belyse temaer som:

1 ) Provoserende og krenkende kundepolitikk fra if/Europeiske Reiseforsikring

2 ) Alderdiskriminering svekker tilliten, til Norwegian-kortet

3 ) STOREBRAND – myndig og aldersbevisst.

4 ) Alderdsdiskriminering – et verdivalg hos de beste reiseforsikringsaktørene!

ERFARINGENE har vært spennende, både i lys av de praktiske konsekvensene og de ideologiske og verdiorienterte undertonene. Det hele kokte tilslutt ned til business og gamle fordommer om aldring og livsbehov.

JEG tror at denne bloggserien og mange andre innlegg vil bidra til al alle at problemet forsvinner, slik som mange av aktørene allerede har tatt konsekvensen av. Det som gjenstår blir da å se på om dagens Reiseforsikringer dekker dagens behov, både hos unge og eldre reisende.

MITT SVAR et et avgjort nei. Inn- og utreise fra Norge, møter ikke Syden.pensjonistenes behov. Heller ikke det globale arbeidsliv. Medlemsskap i NAV ekskluderer alle EU-borgere å kjøpe reiseforsikring i Norge, selv om de kjøper billetten i Norge osv.

NÅR kommer en opprydning med en Europeisk Reiseforsikring knyttet til EU-Helsekort og Kredittkortforsikring knyttet til betalingen, og ikke til adressen hvor du bor? – Her er det mye spennende og viktig å gripe fatt i, for den som vil og tør. Kanskje Norwegian burde vise vei? – For verden venter på oss der ute …

DETTE var den siste av min bloggserie på 5 innlegg om: Alder og Reiseforsikringer. – Den første artikkel finner du her.

IMG_1312

LES OGSÅ: 

 

 

 

 

Publisert av: janpetrus | april 1, 2016

Alder og Reiseforsikringer ( artk. 4


Alderdiskriminering – et verdivalg

IMG_1304

AKTUELT/MyBestJourneys: www.SGL-ledelse.com

REISEFORSIKRINGER og aldersbegrensninger har lite med økonomi å gjøre. Det som det hele koker ned til er det enkelte forsikringsselskap visjon og verdier. Derfor er det interessant å se på sammenhengene mellom visjon og kundepolitik på dette spesielle området.

NÅR Storebrands store visjon er: «Våre kunder anbefaler oss.» – så sier det seg selv at man måtte droppe aldersdiskriminering av reiseforsikringskundene. Det samme gjelder DnB som med sin visjon: «Vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden»  naturligvis ikke kan sabotere sin egen visjon ved å ekskludere gamle kunder. – Det samme gjaldt Sparebank 1-alliansen som i sin visjon sier at «de vil sette fokus på gode kundeopplevelser».  Enda bedre er visjonen til Gjensidige som sier «de vil kjenne kunden best og bry oss mest.» – som alle har det til felles at kundefokus har blitt til likestilling.

FELLES for alle disse selskapene er at de har opphevet aldersdiskrimineringen på sine Reiseforsikringer, samtidig som Sparebank 1 og DnB har hevet aldersgrensen til 80 år på sine Kreditkortforsikringer. Det er 10 år mere enn Norwegian og Santander, og i aller høyeste grad eksempler til etterfølgelse.

KONKLUSJON: Reiseforsikringer med aldersdiskrirminering som forutsetning bygger mere på gamle fordommer om eldre, enn økonomi og fortjeneste. Det hele koker ned til et spørsmål om etikk, hvor kundens oppgave er å belyse konsekvensene i forhold til selskapet egne visjoner. De som bløffer bør bli avslørt..

FAKTABOKS: For kunder over 70 – Gjensidige: Ingen øvre grense for eldre – DnB – Ingen øvre grense for eldre – Sparebanken 1 – Ingen øvre grense for eldre. – Tryg: Samme forsikring uansett alder. – Storebrand: Ingen øvre grense for eldre.

DETTE er den fjerde av fem artikler om Alder og Reiseforsikringer. I morgen om EU og Helsekort og reiseforsikringer i en ny verden.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av: janpetrus | mars 30, 2016

Alder og Reiseforsikringer ( artk. 3


STOREBRAND – modig og aldersbevisst

 

IMG_1306

AKTUELT/MyBestJourneys: www.SGL-ledelse.com

ER du kunde hos Storebrand og har mesteparten av gods og gull, forsikret hos dem? – Da bør du føle deg trygg når det gjelder å sikre deg mot reisesyke, behandling og hjemreise under fremmede himmelstrøk selv om du er pensjonist. 

Storebrand praktiserer ikke lenger noen aldersbegrensninger. Storebrand skjønte tendensen i mai 2014 og snudde hele sin diskrimineringspolitikk. Det burde bli et krav fra Seniorforbundet og Pensjonistforbundet at alle de andre aktørene følger etter.

KOBLINGEN mellom reiseforsikringer og alder er høyst sannsynligvis ulovlig, om vi sammenlikner kriteriene for kjønnsdiskriminering, trosdiskriminering, rasediskriminering, seksuell diskriminering i samme setning som aldersdiskriminering. Dessuten er det høyst tvilsomt om det er lov å koble en tjeneste/reiseforsikring – til betingelser om kjøp av andre forsikringstjenester. –

TILBUDENE fra Storebrand er uten aldersbegrensninger og omfatter:

Reiser i hele verden som varer i inntil 60 dager

 • Reisegods 200 000 kroner for familie,
 • 100 000 kroner for enslige
 • Reisesyke (ubegrenset sum)
 • Hjemtransport (ubegrenset sum)
 • 50 000 kroner ved barns død
 • 300 000 kroner ved død for øvrig
 • Inntil 500 000 kroner ved barns invaliditet
 • Inntil 300 000 kroner ved invaliditet for øvrig
 • Reiseansvar 6 000 000 kroner
 • Rettshjelp 60 000 kroner
 • Avbestilling 250 000 kroner, 100 000 kroner for enslige

STOREBRAND holder imidlertid fast på at ut- og innreise må skje til Norge og at du må ha fast bopel i Norge og være innført i Folkeregisteret. – Hos Storebrand lønner det seg å kjøpe helårs forsikring som gjelder alle slags reiser inntil 60 dager. Du oppnår også gode rabatter om du samler mange forsikringer hos dem.

STOREBRAND har i tillegg et datterselskap «Gouda»

som reiseforsikrer deg om du har spesielle behov og spesielle medisinske utfordringer. – Forhåndsprosedyren er imidlertid ganske omfattende og må i tillegg attesterte av din egen fastlege. Etter å ha forsøkt meg som søker følte jeg for egen del at jeg ikke tilhørte målgruppen enda. Men all honnør til Storebrand som har sett behovet, og forsøkt å møte det.

Dette var den tredje av 5 artikler om Alder og Reiseforsikringer. – I morgen om DnB, kreditkort og SpB 1

 

Older Posts »

Kategorier

%d bloggere liker dette: