Publisert av: janpetrus | september 30, 2017

ELDREBØLGEN – den nye oljen


ELDREBØLGEN – den nye oljen?
Kan skape mere enn 150 000 nye jobber. – Realisere oppsparte bolig formuer til private omsorgstjenester, og kanskje øke skattetrykket til 60 prosent for arbeidsaktive. – Her er mulighetene som debatten skapte, men ikke besvarte …

fullsizeoutput_7db5

NRK-debatten med Ingunn Solheim i går kveld (29/9) opplevde jeg som en flau forestilling uten visjoner, strategier og løsninger om hva som venter. Best var Erling Holme fra Statistisk Sentralbyrå som kom med noen klare analyser og fakta som det er vanskelig å overse.

  • For det første. Pr. i dag er det ca. 220 000 over 80 år her i landet, hvorav jeg snart er en av dem.
  • Om 10 år, i 2028 vil det etter prognosene være ca. 500 000 i en alder av 80 +, og i 20160 hele 670 000
  • I dag jobber ca. 138 000 med omsorg- og pleie i eldre tjenesten.
  • Om 10 år er det antatt at minst 300 000 må være engasjert i denne sektoren om Velferdsstaten skal opprettholde samme nivå som i dag, og i årene som følger vil kanskje opptil 25 % av alt lønnsarbeid være i helse- og omsorgssektoren.

Debatten sprikte i mange retninger, men etter mitt skjønn pekte noen momenter seg ut. Jeg skal trekke dem sammen til noen strategiske veivalg.

  • For det første: La eldre få jobbe så lenge de ønsker, etter inngått pensjon. Selv er jeg 78 år og har jobbet som selvstendig næringsdrivende noen måneder pr. år etter at jeg ble pensjonert. Et raskt regnestykke viser at jeg årlig betaler moms, selskapsskatt og personlig skatt tilsvarende min pensjonsutbetalingen fra NAV. Med andre ord har jeg hittil vært ”gratispensjonist” i mer enn 10 år! – Veldig mange andre med en ettertraktet kompetanse kunne gjøre det samme. Det ville bidra med veldig mange penger til ”eldrebølgen” som venter.

  • For det annet: 150 000 nye arbeidsplasser på 10 år er en ren gavepakke, i et tidsvindu hvor automatisering, kunstig intelligens og roboter vil erstatte mange tradisjonelle arbeidsoppgaver. – Det var utrolig at debatten ikke berørte emnet i det hele tatt.

  • For det tredje: Det ble påvist at Norge er et rikt land. Det ble også antatt at vår nåværende levestandard ville fortsette, men med lavere vekst, og med et øket skattetrykk – kanskje opptil 60 % – Men ”so what” ? – Om vi velger å beskatte kunstig intelligens, roboter og automatiserte tjenester, blir kanskje forskjellene utrolig mye mindre enn fryktet.

  • For det fjerde: Det privat eldre tilbudet ”Villa Omsorg” med døgnpris på Kr. 2500,- ble trukket frem som et eksempel på fremtidens løsninger, uten at noen våget å se likheten med de private barnehagetilbud. Kombinerte løsninger mellom offentlig og private tilbud, er sannsynligvis ikke til å unngå. Kanskje halvparten av eldre med egen bolig vil investere ”formuen” i egen trygghet i sine siste leveår, på bekostning av arv til barn og barnebarn. Personlig tror jeg det blir prisen for dagens splittede familierelasjoner – og et politisk verktøy for å utlikne forskjellene mellom fattige og rike, i generasjonene som kommer.

DET sjokkerende var at ingen sa at Eldrebølgen kunne bli den nye oljen, om vi bare tenkte og omfordelte litt annerledes. – Hvem tar ballen ? – Jeg lar utfordringen gå til Ap og Kr.f.

Reklamer
Publisert av: janpetrus | desember 2, 2016

Ny bok: «DJEVELEN FRA ØSTFOLD» av Rolf B. Wegner


heinrichBØKER / http://www.SGL-ledelse.com – En knusktørr og usedvanelig viktig bok om gestapisten oberscharfuhrer Friedrich Heinrichs, som opererte i Halden og Østfold under hele krigen frem til kapitulasjonen i mai 1945. – Bakgrunnsstoffet er i all hovedsak rettsdokumenter, vitneforklaringer og straffeprosedyrer fra Eidsivating lagmannsrett i mai 1947, samt forfatterens egen innlevelse i de sosiale og politiske forhold i det okkuperte Halden.  –

BOKEN som er utgitt på Ask Forlag, er på 190 sider inkludert et allsidig fotomateriale. Noen bestselger blir den neppe utenfor Østfold, men desto viktigere er det å gjøre innholdet kjent for enhver som funderer over det ondes problem og det ondes eksistens i en økende polarisert verden.

FORFATTEREN skriver knusktørt, men med snert og innlevelse i de brutale bildene som males opp med fakta og lokalkunnskap fra egen oppvekst i Halden. – Alt beskrives, men uten fortellingens intensitet og atmosfære, lukter og lyder, dødsangst, hat og kampvilje som vi kan fornemme mellom linjene. – Anmelderen vokste opp i dette miljøet. Jeg husker husundersøkelse og standrett i egen hage. Jeg husker middagssamtalene om tortur og gjenkjenner navn som også nevnes i boken. Jeg husker angsten og respekten vi alle hadde overfor de tyske uniformene. Bilder som ennå har minnespor i egen sjel.

img_5685

Selfi av: Forfatteren Rolf B. Wegner, med anmelder jph foran.

LIKEVEL – til tross for sin tørre stil, fanger forfatteren sine lesere fra begynnelse til slutt. Hvem og hva skjuler seg bak ”Djevelen fra Østfold”? – Wegner gjør et forsøk på å analysere profilen og personligheten til oberscharfuhrer Friedrich Heinrichs og kommer et stykke på vei, uten å trekke noen konkrete konklusjoner. Det han fremlegger peker imidlertid på en interessant personlighet i ”det ondes tjeneste” som i religionsfenomenologien kalles ”gehausementalitet” – eller den egenskap at en person velger seg en ideologi, eller autoritært livssyn, eller en fundamentalistisk religionsforståelse på grunn av strukturelle behov, fremfor en tro på verdiene som forfektes. – Slik forstått blir naziideologien selve skjelettet i unge Heninrich liv. Når dette brøt sammen, måtte han enten dø eller få et nytt ”skjelett”. – For Heinrich ble dette en kamp for benådning fra dødsstraff gjennom en kristen overgivelse og en lojal tilpasning til det norske fengselssystemet. Når noe gikk ut kom noe annet inn ..

PERSONLIGHETSTYPEN finnes i alle kulturer enten som perfeksjonister, domsprofeter, jihadister, terrorister, gestapister eller fanatikere av ulike støpninger. Heldigvis er det sjelden at de lar sin egen identitet ”dø”, så ”det onde” får leve i dem.. Boken om ”Djevelen fra Østfold” er en viktig bok, av en klok forfatter for et modent publikum. / jan p. hagberg

Publisert av: janpetrus | august 28, 2016

NRK MED «TULLETE» PENSJONIST DEBATT


NRK-1

DEBATT / AKTUELT. www.SGL-ledelse.com – I går kveld streamet jeg åpningen av høstens debattsesong i NRK-21 – Det ble en populistisk time med så mye tullprat om et tema som angår meg at det er lenge siden jeg har opplevd maken. Her kreves virkelig flere programmer og mere kompetanse, om vi skal slippe en helt unødvendig generasjonskamp mellom oss gamlinger og våre barnebarn.

NRK-2BAKGRUNNEN er viktig nok. Et velferdssamfunn med ca. 30 års barne- og utdanningstid + 30 års fulltid arbeidsinnsats + ca. 30 års pensjonisttid, er ikke bærekraftig om vi vil opprettholde dagens goder for de fleste.- Derfor kjemper et lite mindretall på kanskje 10-15 prosent om retten til å kunne jobbe etter oppnådd pensjonsalder. Et fenomen som har ført til at NHO går inn for å heve stillingsvernet til 70 år, hvilket betyr at man kan velge å pensjonere seg før, men har rett til å fortsette inntil 70 år. – Dette lyder veldig bra, men er ikke tilstrekkelig for noen arbeidsglede statsansatte som vil fortsette i sine «lederstillinger» så lenge de selv ønsker. Dermed er bråket i gang.

NRK-4FREMTIDEN roper etter reformer og kloke avgjørelser. Pensjonistreformen vil etter hvert bety at den enkelte «eier» sin egen pensjon, fremfor å motta den som en «rettighet» som i dag. Dermed vil pensjonistutbetaling og jobbinnsats følge hverandre som siamesiske tvillinger på godt og vondt. – Det var et tema som glimret med sitt fravær i en viktig, men høyst umoden debatt. I stedet ble det vist noen tvilsomme grafer om at kjøpekraften til dagens pensjonister har øket misunnelsesverdig mye. – Kanskje sant nok, men fra hvilket nullpunkt?? – Kommentaren fra Norsk Pensjonistforbund: «Vi må ha gjort en himla god jobb!» – tiltredelse uten forbehold. Uten tvil har vi nådd et punkt hvor generasjonene kan snakke sammen som likeverdige om både velferdsordninger og forpliktelser ..

HADDE jeg vært invitert til debatten hadde jeg gitt følgende vitnesbyrd:

Arbeid etter oppnådd pensjonsrett, har for meg vært «betalt» livsterapi mht identitet, selvbilde, energi, levestandard og helse.

Meningsfylt arbeid og fleksibel arbeidstid har for meg vært et «must» for livskvalitet og livsglede inntil i dag (77 år)

Nyttig arbeid har for min del bidratt til mange års ekstra verdiskapning og skatteinntekter for storsamfunnet.

MINE ERFARINGER er neppe allmenngyldige, men de kan berike debatten om øket stillingsvern, fleksible arbeidsordninger og øket ansvar for sin egen livssituasjon – også etter oppnådd pensjonsrett! – om for eksempel NRK`s tullete debatt om:

NRK-7

 

Publisert av: janpetrus | juli 30, 2016

DIALOG som teologi og politikk.


http://www.SGL-ledelse.com: Radikal Islam tilbyr martyrdøden som en snarvei til Allah og Paradiset, hevder:

image

JEG TROR hun har helt rett. Derfor må «Dialog-teologi» inn i alle kirker i multikulturelle lokalsamfunn, slik som langbordet i Nidarosdomen inviterer til. –  Dette er det beste og enkleste og mest synlige initiativet jeg har sett.

Dialogen må ut av de eksklusive rom og ned på kirkegulvet, så fort som mulig … Radikal Islam må bekjempes av sine egne, men de trenger hjelp til å forstå spillereglene i våre vest-europeiske samfunn, og til å bli bevisst sitt eget ansvar for å bo og leve akkurat her.

FØRST når den tause majoritet tar ansvar, kan Europa overleve … / jph

image

 

Publisert av: janpetrus | juni 9, 2016

EU og norske helsetjenester


AKTUELT / OPPLEVELSER: www.SGL-ledelse.com

Kart P+Sp

Sydenpensjonist på fulltid kan by på overraskelser ..

DET NYE EUROPA åpner for mange muligheter. – For egen del har jeg blitt heltids syden pensjonist i Portugal, for å få til en familiegjenforening i et kompromiss mellom Brasil og Norge. Det har bydd på noen overraskelser og mange spennende utfordringer. Men det meste har gått utrolig greit. – Nå skal jeg formidle en viktig erfaring fra mine første uker.

SKOLEGANG for familiens 15-åring førte til at den norske utenlands kvoten på 180 turist døgn pr. år, ble i minste laget. Jeg søkte derfor om utflytting til Portugal og frivillig medlemskap i NAV Internasjonal. Det gikk fint. Gjennom vedtak ble jeg innvilget medlemskap mot 8,2 % medlemsavgift av skattbar inntekt. Til gjengjeld måtte jeg regne med å skatte fullt ut til Norge i de fire første årene. – Greit nok. Medlemskap i Velferds Norge er gull verdt i internasjonal sammenheng.

SÅ KOM EU og blandet seg inn i vår norske solidaritetstankegang. Fra 1.mars 2016 ble det frivillige medlemskap i NAV for meg og alle

Lisboa+jph

Med Blått kort i Lisboa

andre annullert, for å sitere NAV-brevet. Dobbel sikring var ikke lenger tillatt og som norsk i Portugal får man bare rett til de offentlige helsetjenester på linje med portugiserne.

Baksiden er at tilbudet er halvprivatisert, og forutsetter helseforsikring i tillegg til det blå EU-helsekortet. En slik helseforsikring vil imidlertid nesten ingen gi deg om du er 70 år og pensjonist. Slik ble flyttingen begynnelsen til en russisk rullet mht helseutgifter. – Redningen synes å være de to internasjonale forsikringsselskapene ( BUBA og CIGNA )som ønsker alle velkommen. For meg og min familie ble tilbudet på Euro 1200 pr. måned, eller ca. NOK 150 000 pr. år.

Nå lurer vi på om skatteavtalen mellom Norge og Portugal vil gi oss skattefradrag i Norge, for å kjøpe en slik forsikring? – I mellomtiden gjelder det å holde seg frisk … / jph

solseng

Publisert av: janpetrus | juni 3, 2016

DET NYE EUROPA – og Portugal


Portugal er en kystnasjon som Norge ..

 

AKTUELT / PERSONLIG: http://www.SGL-ledelse.com

KofferterVI har flyttet med fem kofferter, livslyst og pågangsmot til Portugal. Landet som ligger i Europas sydvestre hjørne, og som sammen med Spania utgjør  Den iberiske halvøy. – På kartet er det portugisiske fastlandet formet omtrent som et rektangel, med Atlanterhavet i vest og syd og Spania i nord og øst.

KYSTLINJEN mot Atlanterhavet er ifølge Wikipedia 837 km lang, mens nordgrensen og øst grensen mot Spania er henholdsvis 336 og 839 km. Inkludert Asorene og Madeira har Portugal et areal på 92 080 km². og rommer omkring 10 millioner innbyggere. hvorav ca. 75 000 brasilianere.

VestkappDET portugisiske fastlandets vestligste punkt er Kapp Roca38°47′N 9°30′V, og ligger bare en kort kjøretur fra Cascais utenfor Lisboa. Det er her vi har valt å flytte fra Natal og Ponta Negra, til det nærmeste punktet på det europeiske fastlandet i retning Brasil og hjemlandet til Marilene og Paul. På den andre siden av Atlanterhavet står byen vi forlot, og fire timers flytur nordover venter Oslo som vi kanskje er på vei til.

MEN først skal vi godkjennes som Europeere for å få lov til å bo og leve sammen som en familie hele året. Det betyr dokumentasjon og papirer, møter og stempler, i en logisk rekkefølge som må følges nøyaktig for ikke å komme bakerst i køen av illegale emigranter.  Vi skjønner at det må være slik, men det er likevel underlig å føle flyktning byråkratiet på kroppen steg for steg. Nå er jeg registrert og godkjent sammen med Paul, mens Marilene søker om familiegjenforening med oss.

VI vet at det vil gå bra. Vi har papirene, pengene og hjelperne for å få det til, men kjenner samtidig på ydmykheten ved å EU-godkjenningen som føles uoppnåelig for millioner andre.

I UKENE som kommer skal jeg fortelle om møtet med landet som få kjenner og enda færre har besøkt. Førsteinntrykket er hjertelig. Sjelden har vi møtt så hjelpsomme folk. Noen har skjønt at vi er helt ukjente og helt alene – og hjelper oss. Det oppleves fantastisk!

 

 

Publisert av: janpetrus | mai 20, 2016

17.mai og Det NYE NORGE


AKTUELT/ http://www.SGL-ledelse.com:

JEG stod med tårer i øynene øverst i Karl Johansgate i Oslo og så tusener på tusener av barn og ungdom på vei til Slottet i sin fineste stas og med norske flagg. – «Bildene» som toget forbi var så annerledes enn for noen knappe år siden. Da var det meste etnisk norsk, norsk og norsk.

var alt annerledes. Jeg stod der selv med norske flagg og ropte hurra, hurra med med min afromaerikanske Marilene og hennes sønn, mens barn i alle regnbuens farger og klesdrakter smilte og vinket og «toget» bevisst og bestemt mot Slott og Konge, Nasjonalsang og hyllest til norske verdier, norske tradisjoner og norsk stolthet. – Alt for å bekrefte: «Vi er en nasjon vi med ….

JEG så etter mine barnebarn med asiatiske trekk og min lille store familie som var ute i sin fineste stas. – Sola skinte og vi følte oss selv som brobyggere mellom det som var og det som kommer …

IMG_3328.JPGFOR VELDIG MYE er i endring.

17.mai-togene landet rundt forteller om mangfoldet som presser seg frem, landet rundt. Flyktningestrømmen er en folkevandring det blir umulig å stanse. Vi må leve med dem som kommer, likesom de må leve med oss. 17.mai forteller om dette på sin naive, stolte og fargerike måte. Integrering blir mere enn en floskel. Integrering blir til virkelighet, under norske flagg, skinnende barneøyne og feststemte foreldre. 17.mai forteller om Det Nye Norge. – Jeg er stolt over det som skjer … / jph


 

Kommentar / FaceBook:  INGEBJØRG:

Ja, det var herlig å se hvor naturlig det var for alle barn uansett hudfarge å gå i 17.toget, glade og stolte med det norske flagget! I tillegg var det også flere ikke etnisk norske foresatte som fulgte barna enn jeg har sett før. Synet av dette mangfoldet var så sterkt at tårene rant stadig❤️

Publisert av: janpetrus | april 3, 2016

Welcome to: SGL-ledelse.com


IMG_1339.jpg

Guidence to your winner team : http://www.SGL-ledelse.com

Publisert av: janpetrus | april 1, 2016

Alder og Reiseforsikringer ( artk. 5


ER VÅRE REISEFORSIKRINGER GAMMELDAGSE?

IMG_1311.jpgAKTUELT/MyBestJourneys: www.SGL-ledelse.com

BLOGGINNLEGGENE denne uken har satt fokus på Alder og Reiseforsikringer ved å belyse temaer som:

1 ) Provoserende og krenkende kundepolitikk fra if/Europeiske Reiseforsikring

2 ) Alderdiskriminering svekker tilliten, til Norwegian-kortet

3 ) STOREBRAND – myndig og aldersbevisst.

4 ) Alderdsdiskriminering – et verdivalg hos de beste reiseforsikringsaktørene!

ERFARINGENE har vært spennende, både i lys av de praktiske konsekvensene og de ideologiske og verdiorienterte undertonene. Det hele kokte tilslutt ned til business og gamle fordommer om aldring og livsbehov.

JEG tror at denne bloggserien og mange andre innlegg vil bidra til al alle at problemet forsvinner, slik som mange av aktørene allerede har tatt konsekvensen av. Det som gjenstår blir da å se på om dagens Reiseforsikringer dekker dagens behov, både hos unge og eldre reisende.

MITT SVAR et et avgjort nei. Inn- og utreise fra Norge, møter ikke Syden.pensjonistenes behov. Heller ikke det globale arbeidsliv. Medlemsskap i NAV ekskluderer alle EU-borgere å kjøpe reiseforsikring i Norge, selv om de kjøper billetten i Norge osv.

NÅR kommer en opprydning med en Europeisk Reiseforsikring knyttet til EU-Helsekort og Kredittkortforsikring knyttet til betalingen, og ikke til adressen hvor du bor? – Her er det mye spennende og viktig å gripe fatt i, for den som vil og tør. Kanskje Norwegian burde vise vei? – For verden venter på oss der ute …

DETTE var den siste av min bloggserie på 5 innlegg om: Alder og Reiseforsikringer. – Den første artikkel finner du her.

IMG_1312

LES OGSÅ: 

 

 

 

 

Publisert av: janpetrus | april 1, 2016

Alder og Reiseforsikringer ( artk. 4


Alderdiskriminering – et verdivalg

IMG_1304

AKTUELT/MyBestJourneys: www.SGL-ledelse.com

REISEFORSIKRINGER og aldersbegrensninger har lite med økonomi å gjøre. Det som det hele koker ned til er det enkelte forsikringsselskap visjon og verdier. Derfor er det interessant å se på sammenhengene mellom visjon og kundepolitik på dette spesielle området.

NÅR Storebrands store visjon er: «Våre kunder anbefaler oss.» – så sier det seg selv at man måtte droppe aldersdiskriminering av reiseforsikringskundene. Det samme gjelder DnB som med sin visjon: «Vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden»  naturligvis ikke kan sabotere sin egen visjon ved å ekskludere gamle kunder. – Det samme gjaldt Sparebank 1-alliansen som i sin visjon sier at «de vil sette fokus på gode kundeopplevelser».  Enda bedre er visjonen til Gjensidige som sier «de vil kjenne kunden best og bry oss mest.» – som alle har det til felles at kundefokus har blitt til likestilling.

FELLES for alle disse selskapene er at de har opphevet aldersdiskrimineringen på sine Reiseforsikringer, samtidig som Sparebank 1 og DnB har hevet aldersgrensen til 80 år på sine Kreditkortforsikringer. Det er 10 år mere enn Norwegian og Santander, og i aller høyeste grad eksempler til etterfølgelse.

KONKLUSJON: Reiseforsikringer med aldersdiskrirminering som forutsetning bygger mere på gamle fordommer om eldre, enn økonomi og fortjeneste. Det hele koker ned til et spørsmål om etikk, hvor kundens oppgave er å belyse konsekvensene i forhold til selskapet egne visjoner. De som bløffer bør bli avslørt..

FAKTABOKS: For kunder over 70 – Gjensidige: Ingen øvre grense for eldre – DnB – Ingen øvre grense for eldre – Sparebanken 1 – Ingen øvre grense for eldre. – Tryg: Samme forsikring uansett alder. – Storebrand: Ingen øvre grense for eldre.

DETTE er den fjerde av fem artikler om Alder og Reiseforsikringer. I morgen om EU og Helsekort og reiseforsikringer i en ny verden.

 

 

 

 

 

 

 

Older Posts »

Kategorier

%d bloggere like this: